Paluu Lissabonin kiinteistönvälitystoimintaan perehtymisestä

Parin viikon työ/tutustumisreissu Lissaboniin on nyt takana. Reissu oli erittäin mielenkiintoinen ja antoisa. Loppuaikana olin mukana asiakashankintakäynnillä, tutustuin muihin hankintamenetelmiin, budjetointiin, yrityksen johtamiseen, kuuntelin omistajan näkökulmaa perehdyttämiseen, markkinointiin, jatkuvaan valppauteen seurata markkinatilannnetta ja visioida eteenpäin muuttuvassa maailmassa. Hänellä oli hyvin mielenkiintoinen näkökulma: he tekevät asiat eri laillla kuin kilpailijat yleensä. Siis omalla, yksilöllisellä tavallaan. Vaikeista ajoista on selvitty dynaamisella muutosjohtamisella ja kovalla työllä. Lue loppuun